CAS No: 10105-60-9;139215-43-3, Chemical Name: 1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 10105-60-9;139215-43-3, 1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzene is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 10105-60-9;139215-43-3 1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzene

10105-60-9;139215-43-3 1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzene

název výrobku 1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Synonyma 1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzene 99%
Molekulární vzorec C6H2Br2F2
Molekulová hmotnost 271.8849
InChI InChI=1/C6H2Br2F2/c7-4-1-3(9)2-5(10)6(4)8/h1-2H
Registrační číslo CAS 10105-60-9;139215-43-3
Molekulární struktura 10105-60-9;139215-43-3 1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Hustota 2.087g/cm3
Bod tání 36℃
Bod varu 208.7°C at 760 mmHg
Index lomu 1.552
Bod vzplanutí 76.7°C
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis