CAS No: 1013-88-3, Chemical Name: Benzhydrylimine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1013-88-3, Benzhydrylimine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1013-88-3 Benzhydrylimine

1013-88-3 Benzhydrylimine

název výrobku Benzhydrylimine
Synonyma DIPHENYLMETHANIMINE; BENZHYDRYLIDENEAMINE; BENZOPHENONIMINE; BENZOPHENONE IMINE; Benzenemethanimine,-phenyl-; BENZOPHENONE IMINE 97%; 90-97%; Benzophone imine; 1,1-diphenylmethanimine
Molekulární vzorec C13H11N
Molekulová hmotnost 181.2331
InChI InChI=1/C13H11N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
Registrační číslo CAS 1013-88-3
Molekulární struktura 1013-88-3 Benzhydrylimine
Hustota 0.99g/cm3
Bod tání -30℃
Bod varu 282°C at 760 mmHg
Index lomu 1.566
Bod vzplanutí 124.3°C
Rozpustnost ve vodě 0.3 g/L (25℃)
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
 N:Dangerous for the environment;
Riziko Codes R22:;
R38:;
R51/53:;
Bezpečnostní Popis S37:;
S61:;