CAS No: 102-71-6, Chemical Name: Triethanolamine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 102-71-6, Triethanolamine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 102-71-6 Triethanolamine

102-71-6 Triethanolamine

název výrobku Triethanolamine
Synonyma Tris(2-hydroxyethyl)amine; TEA; Triethanolamine (2-Hydroxyethyl)amine; trolamine; 2,2',2''-nitrilotriethanol; 1,1',1''-nitrilotriethanol; 2,2',2''-3-hydroxy-triethylamine
Molekulární vzorec C6H15NO3
Molekulová hmotnost 149.1882
InChI InChI=1/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Registrační číslo CAS 102-71-6
EINECS 203-049-8
Molekulární struktura 102-71-6 Triethanolamine
Hustota 1.171g/cm3
Bod tání 21℃
Bod varu 335.4°C at 760 mmHg
Index lomu 1.511
Bod vzplanutí 185°C
Rozpustnost ve vodě soluble
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S39:;