CAS No: 10431-98-8, Chemical Name: 2-Ethyl-2-oxazoline
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 10431-98-8, 2-Ethyl-2-oxazoline is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 10431-98-8 2-Ethyl-2-oxazoline

10431-98-8 2-Ethyl-2-oxazoline

název výrobku 2-Ethyl-2-oxazoline
Synonyma 2-Ethyloxazoline; 2-ethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Molekulární vzorec C5H9NO
Molekulová hmotnost 99.1311
InChI InChI=1/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
Registrační číslo CAS 10431-98-8
EINECS 233-912-4
Molekulární struktura 10431-98-8 2-Ethyl-2-oxazoline
Hustota 1.05g/cm3
Bod tání -62℃
Bod varu 128.4°C at 760 mmHg
Index lomu 1.49
Bod vzplanutí 29.4°C
Rozpustnost ve vodě MISCIBLE
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R10:;
R20/21/22:;
Bezpečnostní Popis S16:;
S26:;
S28:;
S36/37/39:;