CAS No: 106-96-7, Chemical Name: Propargyl bromide
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 106-96-7, Propargyl bromide is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 106-96-7 Propargyl bromide

106-96-7 Propargyl bromide

název výrobku Propargyl bromide
Synonyma 3-Bromo-1-propyne; 3-Bromopropyne; 3-bromoprop-1-yne; 1-Bromo-2-propyne; 3-Propargyl bromide
Molekulární vzorec C3H3Br
Molekulová hmotnost 118.9599
InChI InChI=1/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
Registrační číslo CAS 106-96-7
EINECS 203-447-1
Molekulární struktura 106-96-7 Propargyl bromide
Hustota 1.586g/cm3
Bod varu 90°C at 760 mmHg
Index lomu 1.485
Bod vzplanutí 17.1°C
Symbolů nebezpečnosti  F:Flammable;
 T:Toxic;
Riziko Codes R11:;
R25:;
R36/37/38:;
R63:;
Bezpečnostní Popis S16:;
S26:;
S28A:;
S37/39:;
S45:;