CAS No: 1066-33-7, Chemical Name: Ammonium Bicarbonate
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1066-33-7, Ammonium Bicarbonate is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1066-33-7 Ammonium Bicarbonate

1066-33-7 Ammonium Bicarbonate

název výrobku Ammonium Bicarbonate
Synonyma Ammonium hydrogen carbonate; acid ammonium carbonate; Ammonium acid carbonate; Carbonic Acid, Monoammonium Salt; ammonium zinc carbonate (2:2:3); Ammoninum Bicarbonate; Ammonium hydrogenocarbonate
Molekulární vzorec NH4HCO3
Molekulová hmotnost 79.05
InChI InChI:1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
Registrační číslo CAS 1066-33-7
EINECS 213-911-5
Molekulární struktura 1066-33-7 Ammonium Bicarbonate
Bod varu 333.6°C at 760 mmHg
Bod vzplanutí 169.8°C
Rozpustnost ve vodě 220 g/L (20℃)
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S22:不要吸入粉尘;