CAS No: 115912-92-0, Chemical Name: 1-(2-CARBOXYPHENYL)-2-NITROETHANE
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 115912-92-0, 1-(2-CARBOXYPHENYL)-2-NITROETHANE is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 115912-92-0 1-(2-CARBOXYPHENYL)-2-NITROETHANE

115912-92-0 1-(2-CARBOXYPHENYL)-2-NITROETHANE

název výrobku 1-(2-CARBOXYPHENYL)-2-NITROETHANE
Molekulární vzorec C9H9NO4
Molekulová hmotnost 195.17
Registrační číslo CAS 115912-92-0
Molekulární struktura 115912-92-0 1-(2-CARBOXYPHENYL)-2-NITROETHANE
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis