CAS No: 1198293-24-1, Chemical Name: 7-bromo-1H,2H,3H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1198293-24-1, 7-bromo-1H,2H,3H-pyrrolo[3,2-c]pyridine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1198293-24-1 7-bromo-1H,2H,3H-pyrrolo[3,2-c]pyridine

1198293-24-1 7-bromo-1H,2H,3H-pyrrolo[3,2-c]pyridine

název výrobku 7-bromo-1H,2H,3H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Registrační číslo CAS 1198293-24-1
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis