CAS No: 121-33-5, Chemical Name: Vanillin
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 121-33-5, Vanillin is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 121-33-5 Vanillin

121-33-5 Vanillin

název výrobku Vanillin
Synonyma 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde; Vanilline; Vanilin; Vanillin natural; 2-Methoxy-4-formylphenol; 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde; 4-Formyl-2-methoxyphenol; 4-Hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde; Vanillaldehyde
Molekulární vzorec C8H8O3
Molekulová hmotnost 152.1473
InChI InChI:1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Registrační číslo CAS 121-33-5
EINECS 204-465-2
Molekulární struktura 121-33-5 Vanillin
Hustota 1.231g/cm3
Bod tání 81-84℃
Bod varu 282.6°C at 760 mmHg
Index lomu 1.587
Bod vzplanutí 117.6°C
Rozpustnost ve vodě 10 g/L (25℃)
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R22:Harmful if swallowed.;
Bezpečnostní Popis S22:;
S24/25:;