CAS No: 1260863-86-2, Chemical Name: 6-Bromooxazolo[4,5-b]pyridine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1260863-86-2, 6-Bromooxazolo[4,5-b]pyridine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1260863-86-2 6-Bromooxazolo[4,5-b]pyridine

1260863-86-2 6-Bromooxazolo[4,5-b]pyridine

název výrobku 6-Bromooxazolo[4,5-b]pyridine
Molekulární vzorec C6H3BrN2O
Molekulová hmotnost 199.01
Registrační číslo CAS 1260863-86-2
Molekulární struktura 1260863-86-2 6-Bromooxazolo[4,5-b]pyridine
Bod varu
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis