CAS No: 12735-97-6, Chemical Name: ammophos
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 12735-97-6, ammophos is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 12735-97-6 ammophos

12735-97-6 ammophos

název výrobku ammophos
Synonyma Ammophos; Ammofos; Ammo-phos
Registrační číslo CAS 12735-97-6
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis