CAS No: 141983-93-9, Chemical Name: inhibin
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 141983-93-9, inhibin is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 141983-93-9 inhibin

141983-93-9 inhibin

název výrobku inhibin
Molekulární vzorec C163H248N48O43S
Molekulová hmotnost 3600.11
Registrační číslo CAS 141983-93-9
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis