CAS No: 142542-89-0, Chemical Name: b-D-Glucopyranoside,2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 142542-89-0, b-D-Glucopyranoside,2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 142542-89-0 b-D-Glucopyranoside,2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl

142542-89-0 b-D-Glucopyranoside,2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl

název výrobku b-D-Glucopyranoside,2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl
Synonyma 2-(3'-O-b-D-Glucopyranosyl-4'-hydroxyphenyl)ethanol; 3-Hydroxytyrosol 3-O-glucoside; Cimidahurinin; Cimidahurinine; Osmanthuside F
Molekulární vzorec C14H20O8
Registrační číslo CAS 142542-89-0
Molekulární struktura 142542-89-0 b-D-Glucopyranoside,2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis