CAS No: 142583-61-1;142583-61-7, Chemical Name: Policosanol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 142583-61-1;142583-61-7, Policosanol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 142583-61-1;142583-61-7 Policosanol

142583-61-1;142583-61-7 Policosanol

název výrobku Policosanol
Registrační číslo CAS 142583-61-1;142583-61-7
Molekulární struktura 142583-61-1;142583-61-7 Policosanol
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis