CAS No: 14687-40-2, Chemical Name: germanium
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 14687-40-2, germanium is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 14687-40-2 germanium

14687-40-2 germanium

název výrobku germanium
Synonyma
Molekulární vzorec 75Ge
Molekulová hmotnost 74.9229
InChI InChI=1/Ge/i1+2
Registrační číslo CAS 14687-40-2
Molekulární struktura 14687-40-2 germanium
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis