CAS No: 14752-00-2, Chemical Name: TRIS(4-METHYL-8-HYDROXYQUINOLINE)ALUMINUM
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 14752-00-2, TRIS(4-METHYL-8-HYDROXYQUINOLINE)ALUMINUM is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 14752-00-2 TRIS(4-METHYL-8-HYDROXYQUINOLINE)ALUMINUM

14752-00-2 TRIS(4-METHYL-8-HYDROXYQUINOLINE)ALUMINUM

název výrobku TRIS(4-METHYL-8-HYDROXYQUINOLINE)ALUMINUM
Synonyma Al(4-Mq)3
Molekulární vzorec C30H24AlN3O3
Molekulová hmotnost 501.51
Registrační číslo CAS 14752-00-2
Molekulární struktura 14752-00-2 TRIS(4-METHYL-8-HYDROXYQUINOLINE)ALUMINUM
Bod tání 356℃
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis