CAS No: 149379-71-5, Chemical Name: 3-Pyridinecarbonitrile,2-methoxy-4-methyl-(9CI)
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 149379-71-5, 3-Pyridinecarbonitrile,2-methoxy-4-methyl-(9CI) is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 149379-71-5 3-Pyridinecarbonitrile,2-methoxy-4-methyl-(9CI)

149379-71-5 3-Pyridinecarbonitrile,2-methoxy-4-methyl-(9CI)

název výrobku 3-Pyridinecarbonitrile,2-methoxy-4-methyl-(9CI)
Synonyma 2-Methoxy-4-methylpyridine-3-carbonitrile
Molekulární vzorec C8H8N2O
Registrační číslo CAS 149379-71-5
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis