CAS No: 149403-65-6, Chemical Name: 4,6-O-Ethylidene-2,3-di-o-chloroacetyl-β-D-glucopyranose
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 149403-65-6, 4,6-O-Ethylidene-2,3-di-o-chloroacetyl-β-D-glucopyranose is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 149403-65-6 4,6-O-Ethylidene-2,3-di-o-chloroacetyl-β-D-glucopyranose

149403-65-6 4,6-O-Ethylidene-2,3-di-o-chloroacetyl-β-D-glucopyranose

název výrobku 4,6-O-Ethylidene-2,3-di-o-chloroacetyl-β-D-glucopyranose
Registrační číslo CAS 149403-65-6
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis