CAS No: 152612-69-6, Chemical Name: N-acetyl-D-serine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 152612-69-6, N-acetyl-D-serine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 152612-69-6 N-acetyl-D-serine

152612-69-6 N-acetyl-D-serine

název výrobku N-acetyl-D-serine
Synonyma D-serine, N-acetyl-; N-Acetyl-D-serine; Acetyl-D-serine
Molekulární vzorec C5H9NO4
Molekulová hmotnost 147.1293
InChI InChI=1/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)/t4-/m1/s1
Registrační číslo CAS 152612-69-6
Molekulární struktura 152612-69-6 N-acetyl-D-serine
Hustota 1.343g/cm3
Bod varu 468.365°C at 760 mmHg
Index lomu 1.494
Bod vzplanutí 237.059°C
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis