CAS No: 15760-35-7, Chemical Name: 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 15760-35-7, 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 15760-35-7 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile

15760-35-7 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile

název výrobku 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Synonyma 3-METHYLENE CYCLOBUTYL CARBONITRILE; 3-METHYLENE CYCLOBUTYL FORMONITRILE; 3-methylenecyanocyclobutane; 3-methylene-cyclobutanecarbonitril; 3-Methylenecyclobutanenitrile; usafa-18103; 3-METHYLENE-1-CYANOCYCLOBUTANE; 3-methylidenecyclobutanecarbonitrile; 3-methylidenecyclobutane-1-carbonitrile
Molekulární vzorec C6H7N
Molekulová hmotnost 93.1265
InChI InChI=1/C6H7N/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6H,1-3H2
Registrační číslo CAS 15760-35-7
Molekulární struktura 15760-35-7 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Hustota 0.94g/cm3
Bod tání 149-150℃
Bod varu 171.7°C at 760 mmHg
Index lomu 1.465
Bod vzplanutí 51.8°C
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R20/21/22:;
Bezpečnostní Popis S36/37:;