CAS No: 162827-98-7, Chemical Name: FMOC-PHOTO-LINKER
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 162827-98-7, FMOC-PHOTO-LINKER is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 162827-98-7 FMOC-PHOTO-LINKER

162827-98-7 FMOC-PHOTO-LINKER

název výrobku FMOC-PHOTO-LINKER
Synonyma 4-[4-[1-(FMOC)ETHYL]-2-METHOXY-5-NITROPHENOXY]BUTANOIC ACID; 4-[4-[1-(9-FLUORENYLMETHYLOXYCARBONYL)ETHYL]-2-METHOXY-5-NITROPHENOXY]BUTANOIC ACID; FMOC-PHOTOLABILE LINKER; 4{4[1-(FMOC-AMINO)ETHYL]-2-METHOXY-5-NI- TROPHENOXY}BUTYRIC A; 4-{4-[1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonylamino)ethyl]-2-methoxy-5-nitrophenoxy}butanoic acid; 4-{4-[1-(Fmoc-amino)ethyl]-2-methoxy-5-nitrophenoxy}butyric acid
Molekulární vzorec C28H28N2O8
Molekulová hmotnost 520.53
Registrační číslo CAS 162827-98-7
Molekulární struktura 162827-98-7 FMOC-PHOTO-LINKER
Bod tání 199-203℃
Symbolů nebezpečnosti  Xi:;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S26-36:;