CAS No: 163061-74-3, Chemical Name: (1S,2S)-(+)-TRANS-1-AMINO-2-INDANOL
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 163061-74-3, (1S,2S)-(+)-TRANS-1-AMINO-2-INDANOL is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 163061-74-3 (1S,2S)-(+)-TRANS-1-AMINO-2-INDANOL

163061-74-3 (1S,2S)-(+)-TRANS-1-AMINO-2-INDANOL

název výrobku (1S,2S)-(+)-TRANS-1-AMINO-2-INDANOL
Molekulární vzorec C9H11NO
Molekulová hmotnost 149.19
Registrační číslo CAS 163061-74-3
Molekulární struktura 163061-74-3 (1S,2S)-(+)-TRANS-1-AMINO-2-INDANOL
Bod tání 142-146℃
Symbolů nebezpečnosti  Xi:;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S26-36:;