CAS No: 175205-55-7, Chemical Name: 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzotrifluoride
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 175205-55-7, 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzotrifluoride is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 175205-55-7 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzotrifluoride

175205-55-7 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzotrifluoride

název výrobku 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzotrifluoride
Molekulární vzorec C7H2BrClF3I
Molekulová hmotnost 385.34
Registrační číslo CAS 175205-55-7
Molekulární struktura 175205-55-7 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzotrifluoride
Bod tání 29-31℃
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis