CAS No: 1904-98-9, Chemical Name: 2,6-Diaminopurine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 1904-98-9, 2,6-Diaminopurine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 1904-98-9 2,6-Diaminopurine

1904-98-9 2,6-Diaminopurine

název výrobku 2,6-Diaminopurine
Synonyma 1H-Purine-2,6-diamine; 9H-Purine-2,6-diamine; 7H-purine-2,6-diamine; 7H-purine-2,6-diamine sulfate (1:1); 5H-purine-2,6-diamine
Molekulární vzorec C5H6N6
Molekulová hmotnost 150.1413
InChI InChI=1/C5H6N6/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1-2H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Registrační číslo CAS 1904-98-9
EINECS 217-605-2
Molekulární struktura 1904-98-9 2,6-Diaminopurine
Hustota 2.19g/cm3
Bod tání 302℃
Bod varu 353.2°C at 760 mmHg
Index lomu 2.109
Bod vzplanutí 167.4°C
Rozpustnost ve vodě 2.38 g/L (20℃)
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R40:;
Bezpečnostní Popis S36/37:;
S45:;