CAS No: 2244-16-8, Chemical Name: D(+)-Carvone
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 2244-16-8, D(+)-Carvone is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 2244-16-8 D(+)-Carvone

2244-16-8 D(+)-Carvone

název výrobku D(+)-Carvone
Synonyma (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one; (S)-(+)-Carvone; (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone; D-CARVONE; (5R)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one; 2-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-one
Molekulární vzorec C10H14O
Molekulová hmotnost 150.2176
InChI InChI=1/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Registrační číslo CAS 2244-16-8
EINECS 218-827-2
Molekulární struktura 2244-16-8 D(+)-Carvone
Hustota 0.94g/cm3
Bod tání 88.9℃
Bod varu 230.5°C at 760 mmHg
Index lomu 1.481
Bod vzplanutí 88.9°C
Rozpustnost ve vodě <0.1 g/100 mL at 25℃
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis S24/25:;