CAS No: 23003-30-7, Chemical Name: 6-Iodo-2-picolin-5-ol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 23003-30-7, 6-Iodo-2-picolin-5-ol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 23003-30-7 6-Iodo-2-picolin-5-ol

23003-30-7 6-Iodo-2-picolin-5-ol

název výrobku 6-Iodo-2-picolin-5-ol
Synonyma 3-Hydroxy-2-iodo-6-methylpyridine; 2-Iodo-6-methyl-3-pyridinol
Molekulární vzorec C6H6INO
Molekulová hmotnost 235.0224
InChI InChI=1/C6H6INO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
Registrační číslo CAS 23003-30-7
EINECS 245-376-9
Molekulární struktura 23003-30-7 6-Iodo-2-picolin-5-ol
Hustota 1.967g/cm3
Bod tání 195-201℃
Bod varu 292°C at 760 mmHg
Index lomu 1.657
Bod vzplanutí 130.4°C
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S24/25:;