CAS No: 23056-36-2, Chemical Name: 2-Chloro-4-Nitropyridine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 23056-36-2, 2-Chloro-4-Nitropyridine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 23056-36-2 2-Chloro-4-Nitropyridine

23056-36-2 2-Chloro-4-Nitropyridine

název výrobku 2-Chloro-4-Nitropyridine
Synonyma OTAVA-BB BB7017520053 ; AURORA 23245 ; AKOS BBS-00001358 ; (2-CHLOROPYRIDIN-4-YL)(HYDROXY)OXOAMMONIUM ; 2-chloro-4-nitropyrine;
Molekulární vzorec C5H3ClN2O2
Molekulová hmotnost 158.54
Registrační číslo CAS 23056-36-2
Molekulární struktura 23056-36-2 2-Chloro-4-Nitropyridine
Bod tání 52-56℃
Bod vzplanutí 223�H
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R20/21/22:;
R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S36:;