CAS No: 25103-58-6, Chemical Name: tert-dodecylmercaptan
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 25103-58-6, tert-dodecylmercaptan is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 25103-58-6 tert-dodecylmercaptan

25103-58-6 tert-dodecylmercaptan

název výrobku tert-dodecylmercaptan
Synonyma Tert-dodecyl mercaptan; tert-Dodecanethiol (mixture of isomers); dodecanethiol, mixed isomers; 2,3,3,4,4,5-hexamethylhexane-2-thiol; tert-Dodecanethiol
Molekulární vzorec C12H26S
Molekulová hmotnost 202.3998
InChI InChI=1/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
Registrační číslo CAS 25103-58-6
EINECS 246-619-1
Molekulární struktura 25103-58-6 tert-dodecylmercaptan
Hustota 0.839g/cm3
Bod tání -7.5℃
Bod varu 212°C at 760 mmHg
Index lomu 1.454
Bod vzplanutí 68.8°C
Rozpustnost ve vodě <0.1 g/100 mL at 23℃
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
 N:Dangerous for the environment;
Riziko Codes R36/38:;
R50/53:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S36:;
S60:;