CAS No: 25152-84-5, Chemical Name: trans,trans-2,4-Decadienal
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 25152-84-5, trans,trans-2,4-Decadienal is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 25152-84-5 trans,trans-2,4-Decadienal

25152-84-5 trans,trans-2,4-Decadienal

název výrobku trans,trans-2,4-Decadienal
Synonyma Decadienal; Trans-2-trans-4-decadienal
Molekulární vzorec C10H16O
Molekulová hmotnost 152.23
InChI InChI=1/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Registrační číslo CAS 25152-84-5
EINECS 246-668-9
Molekulární struktura 25152-84-5 trans,trans-2,4-Decadienal
Hustota 0.857
Bod varu 114-116℃ (10 mmHg)
Index lomu 1.514-1.518
Bod vzplanutí 101℃
Rozpustnost ve vodě insoluble
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36/38:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S37/39:;