CAS No: 2914-69-4, Chemical Name: (S)-(-)-3-butyn-2-ol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 2914-69-4, (S)-(-)-3-butyn-2-ol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 2914-69-4 (S)-(-)-3-butyn-2-ol

2914-69-4 (S)-(-)-3-butyn-2-ol

název výrobku (S)-(-)-3-butyn-2-ol
Synonyma (S)-but-3-yn-2-ol; (2S)-but-3-yn-2-ol
Molekulární vzorec C4H6O
Molekulová hmotnost 70.0898
InChI InChI=1/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m0/s1
Registrační číslo CAS 2914-69-4
Molekulární struktura 2914-69-4 (S)-(-)-3-butyn-2-ol
Hustota 0.919g/cm3
Bod varu 104°C at 760 mmHg
Index lomu 1.435
Bod vzplanutí 25.6°C
Symbolů nebezpečnosti  F:Flammable;
 T+:Very toxic;
Riziko Codes R11:;
R24:;
R28:;
R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S16:;
S28A:;
S45:;