CAS No: 2923-66-2, Chemical Name: 3-Chloro-4-fluoroacetophenone
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 2923-66-2, 3-Chloro-4-fluoroacetophenone is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 2923-66-2 3-Chloro-4-fluoroacetophenone

2923-66-2 3-Chloro-4-fluoroacetophenone

název výrobku 3-Chloro-4-fluoroacetophenone
Synonyma 1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethanone; difluoroacetyl fluoride; 3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Molekulární vzorec C2HF3O
Molekulová hmotnost 98.0239
InChI InChI=1/C2HF3O/c3-1(4)2(5)6/h1H
Registrační číslo CAS 2923-66-2
Molekulární struktura 2923-66-2 3-Chloro-4-fluoroacetophenone
Hustota 1.3g/cm3
Bod tání 42-44℃
Bod varu 59.6°C at 760 mmHg
Index lomu 1.247
Bod vzplanutí 8.9°C
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S37/39:;