CAS No: 371-41-5, Chemical Name: 4-Fluorophenol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 371-41-5, 4-Fluorophenol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 371-41-5 4-Fluorophenol

371-41-5 4-Fluorophenol

název výrobku 4-Fluorophenol
Synonyma Fluorophenoloffwhiteflakes; p-fluorophenol; O-Fluorophenol
Molekulární vzorec C6H5FO
Molekulová hmotnost 112.1017
InChI InChI=1/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Registrační číslo CAS 371-41-5
EINECS 206-736-0
Molekulární struktura 371-41-5 4-Fluorophenol
Hustota 1.217g/cm3
Bod tání 44-49℃
Bod varu 183.3°C at 760 mmHg
Index lomu 1.523
Bod vzplanutí 74.8°C
Rozpustnost ve vodě 50 g/L
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R20/21/22:;
R36/37/38:;
R52/53:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S37/39:;
S61:;