CAS No: 38926-45-3, Chemical Name: 2,3,5,6-Pyridinetetramine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 38926-45-3, 2,3,5,6-Pyridinetetramine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 38926-45-3 2,3,5,6-Pyridinetetramine

38926-45-3 2,3,5,6-Pyridinetetramine

název výrobku 2,3,5,6-Pyridinetetramine
Synonyma 2,3,5,6-Tetraaminopyridine
Molekulární vzorec C5H9N5
Molekulová hmotnost 139.15846
Registrační číslo CAS 38926-45-3
Molekulární struktura 38926-45-3 2,3,5,6-Pyridinetetramine
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis