CAS No: 117-81-7;275818-89-8;40120-69-2;50885-87-5;607374-50-5;8033-53-2, Chemical Name: Bis(2-ethylhexyl) phthalate
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 117-81-7;275818-89-8;40120-69-2;50885-87-5;607374-50-5;8033-53-2, Bis(2-ethylhexyl) phthalate is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 117-81-7;275818-89-8;40120-69-2;50885-87-5;607374-50-5;8033-53-2 Bis(2-ethylhexyl) phthalate

117-81-7;275818-89-8;40120-69-2;50885-87-5;607374-50-5;8033-53-2 Bis(2-ethylhexyl) phthalate

název výrobku Bis(2-ethylhexyl) phthalate
Synonyma Di-2-ethylhexyl phthalate; Dioctyl phthalate~Phthalic acid bis(2-ethylhexyl)ester; phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester); 2-ethylhexyl phthalate; Bis(2-ehtylhexyl)phthlate; Phthalic acid di(2-ethylhexyl) ester; Dioctylphthalate; Di-(2-ethyl hexyl)phthalate; Bis(2-ethylhexyl)phthalate; Di(2-ethylhexyl)phthalate; CCRIS 237; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-ethylhexyl) ester; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester; Phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester; bis(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate; 3,4-dioctylbenzene-1,2-dicarboxylate; (2R)-2-ethylhexyl (2S)-2-ethylhexyl benzene-1,2-dicarboxylate; bis[(2S)-2-ethylhexyl] benzene-1,2-dicarboxylate; bis[(2R)-2-ethylhexyl] benzene-1,2-dicarboxylate; 3,4-bis(2-ethylhexyl)benzene-1,2-dicarboxylate; 3-(3-ethyloctan-3-yl)benzene-1,2-dicarboxylate
Molekulární vzorec C24H38O4
Molekulová hmotnost 390.5561
InChI InChI=1/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Registrační číslo CAS 117-81-7;275818-89-8;40120-69-2;50885-87-5;607374-50-5;8033-53-2
EINECS 204-211-0
Molekulární struktura 117-81-7;275818-89-8;40120-69-2;50885-87-5;607374-50-5;8033-53-2 Bis(2-ethylhexyl) phthalate
Hustota 0.984g/cm3
Bod tání -50℃
Bod varu 384.93°C at 760 mmHg
Index lomu 1.489
Bod vzplanutí 204.529°C
Rozpustnost ve vodě 0.27 mg/L at 25 ℃
Symbolů nebezpečnosti  T:Toxic;
Riziko Codes R60:;
R61:;
Bezpečnostní Popis S45:;
S53:;