CAS No: 459-57-4, Chemical Name: 4-Fluorobenzaldehyde
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 459-57-4, 4-Fluorobenzaldehyde is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 459-57-4 4-Fluorobenzaldehyde

459-57-4 4-Fluorobenzaldehyde

název výrobku 4-Fluorobenzaldehyde
Synonyma Fluorobenzaldehyde4; Fluorobenzaldehyde colorless liq; p-Fluorobenzaldehyde; 1-fluoro-4-methoxybenzene; 4-fluoro-Benzaldehyde; Benzaldehyde, p-fluoro; PFAD; Para-Fluorobenzaldehyde; Para Fluoro Benzaldehyde
Molekulární vzorec C7H7FO
Molekulová hmotnost 126.1283
InChI InChI=1/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Registrační číslo CAS 459-57-4
EINECS 207-293-6
Molekulární struktura 459-57-4 4-Fluorobenzaldehyde
Hustota 1.072g/cm3
Bod tání -10℃
Bod varu 157.7°C at 760 mmHg
Index lomu 1.471
Bod vzplanutí 52.3°C
Rozpustnost ve vodě IMMISCIBLE
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S37/39:;