CAS No: 462-06-6, Chemical Name: Fluorobenzene
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 462-06-6, Fluorobenzene is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 462-06-6 Fluorobenzene

462-06-6 Fluorobenzene

název výrobku Fluorobenzene
Synonyma Fluorobenzenes; monofluorobenzene; Phenyl Fluoride; fluoro benzene
Molekulární vzorec C6H5F
Molekulová hmotnost 96.1
InChI InChI=1/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Registrační číslo CAS 462-06-6
EINECS 207-321-7
Molekulární struktura 462-06-6 Fluorobenzene
Hustota 1.024
Bod tání -42℃
Bod varu 85℃
Index lomu 1.4643-1.4663
Bod vzplanutí -15℃
Rozpustnost ve vodě INSOLUBLE
Symbolů nebezpečnosti  F:Flammable;
 Xi:Irritant;
Riziko Codes R11:;
R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S16:;
S26:;
S29:;
S33:;
S36:;
S7:;