CAS No: 498-95-3;262853-93-0, Chemical Name: Nipecotic acid
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 498-95-3;262853-93-0, Nipecotic acid is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 498-95-3;262853-93-0 Nipecotic acid

498-95-3;262853-93-0 Nipecotic acid

název výrobku Nipecotic acid
Synonyma DL-Nipecotic acid; 3-Piperidinecarboxylic acid; Piperidin-3-carboxylic acid; H-DL-Nip-OH~(+/-)-Piperidine-3-carboxylic acid; piperidine-3-carboxylic acid
Molekulární vzorec C6H11NO2
Molekulová hmotnost 129.157
InChI InChI=1/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Registrační číslo CAS 498-95-3;262853-93-0
EINECS 207-873-9
Molekulární struktura 498-95-3;262853-93-0 Nipecotic acid
Hustota 1.125g/cm3
Bod tání 261℃ (dec.)
Bod varu 265.8°C at 760 mmHg
Index lomu 1.478
Bod vzplanutí 114.5°C
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S37/39:;