CAS No: 505-20-4;51330-42-8, Chemical Name: 1,2-dithiane
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 505-20-4;51330-42-8, 1,2-dithiane is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 505-20-4;51330-42-8 1,2-dithiane

505-20-4;51330-42-8 1,2-dithiane

název výrobku 1,2-dithiane
Synonyma 1,2-Dithiane
Molekulární vzorec C4H8S2
Molekulová hmotnost 120.2363
InChI InChI=1/C4H8S2/c1-2-4-6-5-3-1/h1-4H2
Registrační číslo CAS 505-20-4;51330-42-8
Molekulární struktura 505-20-4;51330-42-8 1,2-dithiane
Hustota 1.14g/cm3
Bod varu 173.7°C at 760 mmHg
Index lomu 1.573
Bod vzplanutí 96.9°C
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis