CAS No: 507-19-7, Chemical Name: 2-Bromo-2-methylpropane
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 507-19-7, 2-Bromo-2-methylpropane is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 507-19-7 2-Bromo-2-methylpropane

507-19-7 2-Bromo-2-methylpropane

název výrobku 2-Bromo-2-methylpropane
Synonyma tert-Butyl bromide; Trimethylbromomethane; Peroxidase Horseradish; Trimethyl bromomethane; Trimethyl Bromododecane
Molekulární vzorec C4H9Br
Molekulová hmotnost 137.0183
InChI InChI=1/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Registrační číslo CAS 507-19-7
EINECS 208-065-9
Molekulární struktura 507-19-7 2-Bromo-2-methylpropane
Hustota 1.271g/cm3
Bod tání -20℃
Bod varu 73.2°C at 760 mmHg
Index lomu 1.437
Bod vzplanutí 18.3°C
Rozpustnost ve vodě insoluble
Symbolů nebezpečnosti  F:Flammable;
 Xi:Irritant;
Riziko Codes R11:;
R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S16:;
S26:;
S37/39:;