CAS No: 512-63-0, Chemical Name: Hexaphenylcyclotrisiloxane
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 512-63-0, Hexaphenylcyclotrisiloxane is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 512-63-0 Hexaphenylcyclotrisiloxane

512-63-0 Hexaphenylcyclotrisiloxane

název výrobku Hexaphenylcyclotrisiloxane
Synonyma Cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-; Diphenylsiloxane cyclic trimer; NSC 127080; Cyclotrisiloxane, hexaphenyl-; 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
Molekulární vzorec C36H30O3Si3
Molekulová hmotnost 594.8781
InChI InChI=1/C36H30O3Si3/c1-7-19-31(20-8-1)40(32-21-9-2-10-22-32)37-41(33-23-11-3-12-24-33,34-25-13-4-14-26-34)39-42(38-40,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H
Registrační číslo CAS 512-63-0
EINECS 208-145-3
Molekulární struktura 512-63-0 Hexaphenylcyclotrisiloxane
Hustota 1.2g/cm3
Bod tání 184-188℃
Bod varu 593.3°C at 760 mmHg
Index lomu 1.651
Bod vzplanutí 251.5°C
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S36:;