CAS No: 526-55-6, Chemical Name: Tryptophol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 526-55-6, Tryptophol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 526-55-6 Tryptophol

526-55-6 Tryptophol

název výrobku Tryptophol
Synonyma beta-3-Indolylethanol; 3-(2-Hydroxyethyl)indole~2-(3-Indolyl)ethanol; 2-(3-Indole)ethanol; 3-(2-Hydroxyethyl)indole; 2-(1H-indol-3-yl)ethanol; Indole-3-ethanol
Molekulární vzorec C10H11NO
Molekulová hmotnost 161.2004
InChI InChI=1/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2
Registrační číslo CAS 526-55-6
EINECS 208-393-2
Molekulární struktura 526-55-6 Tryptophol
Hustota 1.219g/cm3
Bod tání 57-60℃
Bod varu 357.8°C at 760 mmHg
Index lomu 1.674
Bod vzplanutí 170.2°C
Rozpustnost ve vodě 10 g/L (20℃)
Symbolů nebezpečnosti  Xi:;
Riziko Codes 24/25:;
Bezpečnostní Popis S24/25:;