CAS No: 534-15-6, Chemical Name: 1,1-Dimethoxyethane
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 534-15-6, 1,1-Dimethoxyethane is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 534-15-6 1,1-Dimethoxyethane

534-15-6 1,1-Dimethoxyethane

název výrobku 1,1-Dimethoxyethane
Synonyma Dimethylacetal; Ethylidene dimethyl ether; Dimethyl acetal; Acetaldehyde dimethyl acetal
Molekulární vzorec C4H10O2
Molekulová hmotnost 90.121
Registrační číslo CAS 534-15-6
EINECS 208-589-8
Molekulární struktura 534-15-6 1,1-Dimethoxyethane
Hustota 0.837g/cm3
Bod tání -113℃
Bod varu 63°C at 760 mmHg
Index lomu 1.364
Rozpustnost ve vodě SOLUBLE
Symbolů nebezpečnosti  F:Flammable;
Riziko Codes R11:;
Bezpečnostní Popis S16:;
S33:;
S9:;