CAS No: 576-26-1, Chemical Name: 2,6-Dimethylphenol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 576-26-1, 2,6-Dimethylphenol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 576-26-1 2,6-Dimethylphenol

576-26-1 2,6-Dimethylphenol

název výrobku 2,6-Dimethylphenol
Synonyma 2,6-Xylenol; 2,6-dimethyl phenol; 2,6-Xylenol(OH=1)
Molekulární vzorec C8H10O
Molekulová hmotnost 122.17
InChI InChI=1/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Registrační číslo CAS 576-26-1
EINECS 209-400-1
Molekulární struktura 576-26-1 2,6-Dimethylphenol
Hustota 1.15
Bod tání 44-46℃
Bod varu 203℃
Bod vzplanutí 73℃
Rozpustnost ve vodě 10 g/L (20℃)
Symbolů nebezpečnosti  T:Toxic;
 N:Dangerous for the environment;
Riziko Codes R24/25:;
R34:;
R51/53:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S36/37/39:;
S45:;
S61:;