CAS No: 577-59-3, Chemical Name: o-Nitroacetophenone
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 577-59-3, o-Nitroacetophenone is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 577-59-3 o-Nitroacetophenone

577-59-3 o-Nitroacetophenone

název výrobku o-Nitroacetophenone
Synonyma 1-(2-Nitrophenyl)ethanone; 2-Nitroacetophenone; o-acetylnitrobenzene; 2'-Nitroacetophenone; o-nitro(acetyl)benzene; o-nitrophenyl methyl ketone; 2-nitro-1-phenylethanone; 2-Nitro acetophenone
Molekulární vzorec C8H7NO3
Molekulová hmotnost 165.1461
InChI InChI=1/C8H7NO3/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Registrační číslo CAS 577-59-3
EINECS 209-414-8
Molekulární struktura 577-59-3 o-Nitroacetophenone
Hustota 1.234g/cm3
Bod tání 28-30℃
Bod varu 298.6°C at 760 mmHg
Index lomu 1.545
Bod vzplanutí 146.9°C
Rozpustnost ve vodě Insoluble
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R22:;
Bezpečnostní Popis