CAS No: 5799-76-8;6329-60-8, Chemical Name: 4-(prop-2-yn-1-yl)morpholine
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 5799-76-8;6329-60-8, 4-(prop-2-yn-1-yl)morpholine is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 5799-76-8;6329-60-8 4-(prop-2-yn-1-yl)morpholine

5799-76-8;6329-60-8 4-(prop-2-yn-1-yl)morpholine

název výrobku 4-(prop-2-yn-1-yl)morpholine
Synonyma 4-prop-2-yn-1-ylmorpholine; 4-Prop-2-ynyl-morpholine; morpholine, 4-(2-propyn-1-yl)-; morpholine, 4-(2-propynyl)-
Molekulární vzorec C7H11NO
Molekulová hmotnost 125.1683
InChI InChI=1/C7H11NO/c1-2-3-8-4-6-9-7-5-8/h1H,3-7H2
Registrační číslo CAS 5799-76-8;6329-60-8
Molekulární struktura 5799-76-8;6329-60-8 4-(prop-2-yn-1-yl)morpholine
Hustota 0.99g/cm3
Bod varu 168.1°C at 760 mmHg
Index lomu 1.472
Bod vzplanutí 45.8°C
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis