CAS No: 69011-14-9;89551-24-6, Chemical Name: poly(styrene-co-divinylbenzene)
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 69011-14-9;89551-24-6, poly(styrene-co-divinylbenzene) is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 69011-14-9;89551-24-6 poly(styrene-co-divinylbenzene)

69011-14-9;89551-24-6 poly(styrene-co-divinylbenzene)

název výrobku poly(styrene-co-divinylbenzene)
Synonyma combigel xe-305
Molekulární vzorec (C10H12・C10H10・C8H8)x
Registrační číslo CAS 69011-14-9;89551-24-6
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis