CAS No: 7311-34-4, Chemical Name: 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 7311-34-4, 3,5-Dimethoxybenzaldehyde is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 7311-34-4 3,5-Dimethoxybenzaldehyde

7311-34-4 3,5-Dimethoxybenzaldehyde

název výrobku 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Synonyma 3,5-Dimethoxy benzaldehyde; 3,5-Dimethoxybenzeldehyde
Molekulární vzorec C9H10O3
Molekulová hmotnost 166.1739
InChI InChI=1/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
Registrační číslo CAS 7311-34-4
EINECS 230-772-6
Molekulární struktura 7311-34-4 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Hustota 1.114g/cm3
Bod tání 44-48℃
Bod varu 276.5°C at 760 mmHg
Index lomu 1.534
Bod vzplanutí 119°C
Rozpustnost ve vodě insoluble
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S24/25:;