CAS No: 743416-09-3, Chemical Name: (R)-3-Amino-3-(2,3-dichloro-phenyl)-propionic acid
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 743416-09-3, (R)-3-Amino-3-(2,3-dichloro-phenyl)-propionic acid is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 743416-09-3 (R)-3-Amino-3-(2,3-dichloro-phenyl)-propionic acid

743416-09-3 (R)-3-Amino-3-(2,3-dichloro-phenyl)-propionic acid

název výrobku (R)-3-Amino-3-(2,3-dichloro-phenyl)-propionic acid
Synonyma H-D-b-Phe(2,3-DiCl)-OH; (R)-3-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)-propionic acid; Benzenepropanoic acid, b-amino-2,3-dichloro-, (bR)-
Molekulární vzorec C9H9Cl2NO2
Registrační číslo CAS 743416-09-3
Molekulární struktura 743416-09-3 (R)-3-Amino-3-(2,3-dichloro-phenyl)-propionic acid
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis