CAS No: 80-59-1, Chemical Name: trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 80-59-1, trans-2,3-Dimethylacrylic acid is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 80-59-1 trans-2,3-Dimethylacrylic acid

80-59-1 trans-2,3-Dimethylacrylic acid

název výrobku trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Synonyma Tiglic acid
Molekulární vzorec C5H8O2
Molekulová hmotnost 100.1158
InChI InChI=1/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3-
Registrační číslo CAS 80-59-1
EINECS 201-295-0
Molekulární struktura 80-59-1 trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Hustota 1.01g/cm3
Bod tání 61-65℃
Bod varu 198.5°C at 760 mmHg
Index lomu 1.45
Bod vzplanutí 95.9°C
Rozpustnost ve vodě SOLUBLE IN HOT WATER
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S24/25:;