CAS No: 827-23-6, Chemical Name: 2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 827-23-6, 2,4-Dibromo-6-nitroaniline is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 827-23-6 2,4-Dibromo-6-nitroaniline

827-23-6 2,4-Dibromo-6-nitroaniline

název výrobku 2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Synonyma Benzenamine, 2,4-dibromo-6-nitro-; 2,4-Dibromo-6-nitrobenzenamine
Molekulární vzorec C6H4Br2N2O2
Molekulová hmotnost 295.9162
InChI InChI=1/C6H4Br2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
Registrační číslo CAS 827-23-6
Molekulární struktura 827-23-6 2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Hustota 2.177g/cm3
Bod tání 129-133℃
Bod varu 328.6°C at 760 mmHg
Index lomu 1.697
Bod vzplanutí 152.5°C
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R20/21/22:;
R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S26:;
S36/37/39:;